Hälsosam vikt

Vad är hälsosam vikt?
Hur mycket du väger beror på den långsiktiga energibalansen, det vill säga balansen mellan energiintag och energiförbrukning.
BMI (Body Mass Index) definierar underviktig, normalviktig, överviktig och fetma. Läs gärna mer under BMI och energiintag​


 
Midjemåttet visar på eventuell bukfetma. Bukfettet är mer ohälsosamt och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.

 

Se nedan riktlinjer för midjemått:

Midjemått för kvinnor

MidjemåttKlassifikation
<80 cmHälsosamt
80–88 cmÖkad hälsorisk
>88 cmBukfetma

 

Midjemått för män

MidjemåttKlassifikation
<94 cmHälsosamt
94–102 cmÖkad hälsorisk
>102 cmBukfetma

 


Illusterande bild av Hälsosam vikt

​Övervikt och fetma kan leda till bland annat hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Vid sjukdom ökar risken för undernäring. Om inte undernäring upptäcks i tid kan det leda till försämrat immunförsvar, depression och ökad risk för fall och därmed försämrad livskvalité.