Här beställer du PDF-underlag för projektering och situationsplan vid bygglovsansökan. Du kan även köpa senaste årets ortofoto.

Behöver du geodata i annat format än PDF, fyll i beställningsblanketten som finns att ladda ned på kartor.stockholm: beställning av geodata och skicka den till geodataservice@stockholm.se tillsammans med önskat utsnitt för offert.

Har du frågor om våra produkter, kontakta kart- och geodataservice.

Öppna data för utskrift i PDF-format: stadskarta och tätortskarta Stockholms län

Underlag för projektering – Baskarta och Registerkarta

Baskarta och Registerkarta är stadens storskaliga grundläggande kartprodukt ursprungligen upprättat i skala 1:400. Kartan används i första hand för planering, projektering och dokumentation. Här kan du beställa den i flera olika skalor och i format A4 eller A3.


Underlag för situationsplan i bygglov – mindre tillbyggnad

Vid ansökan om bygglov för mindre tillbyggnader eller till exempel bergvärme behöver du Baskarta och Registerkarta som underlag för din situationsplan. Utdraget kan användas vid lovärenden där nybyggnadskarta inte behövs. Underlaget är momsfritt.


Ortofoto

Flygbilderna tas varje år under våren före lövsprickningen från cirka 1 850 meters flyghöjd med en geometrisk upplösning på 8 cm


Information

Har du frågor eller problem med användningen är du välkommen att kontakta oss.

Kartor och geodata:
geodataservice@stockholm.se

Stompunkter:
stompunkter.sbk@stockholm.se

Frågor och svar