Kartan används i första hand för planering, projektering och dokumentation. Den innehåller bland annat namnsatta kvarter, fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader med adressnummer, gator med namn samt anläggningar och höjdinformation.

Baskarta och Registerkarta är stadens storskaliga grundläggande kartprodukt, ursprungligen upprättad i skala 1:400.

PDF-kartan som du beställer hämtas direkt från våra databaser vilket innebär att vi alltid levererar den mest aktuella data vi har.

Information

Har du frågor eller problem med användningen är du välkommen att kontakta oss.

Kartor och geodata:
geodataservice@stockholm.se

Stompunkter:
stompunkter.sbk@stockholm.se