Vid ansökan om bygglov för mindre tillbyggnader eller till exempel bergvärme behöver du Baskarta och registerkarta som underlag för din situationsplan.

Vid större tillbyggnader eller nybyggnation behöver du nybyggnadskarta, det beställer du här:
Nybyggnadskarta, för större tillbyggnader och nya byggnader

Baskarta och Registerkarta innehåller bland annat namnsatta kvarter, fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader med adressnummer, gator med namn och anläggningar och höjdinformation.

Vår Baskarta och Registerkarta är i skala 1:400 ( i undantagsfall skala 1:1000).

PDF-kartan som du beställer hämtas direkt från våra databaser vilket innebär att vi alltid levererar den mest aktuella data vi har.

Kontakt

Har du frågor eller problem med användningen är du välkommen att kontakta oss.

Kartor och geodata:
geodataservice@stockholm.se

Stompunkter:
stompunkter.sbk@stockholm.se