Vid ansökan om bygglov för mindre tillbyggnader eller till exempel bergvärme behöver du baskarta inklusive registerkarta som underlag för din situationsplan.

Vid större tillbyggnader eller nybyggnation behöver du nybyggnadskarta, det beställer du här:
Nybyggnadskarta, för större tillbyggnader och nya byggnader

Baskarta inklusive registerkarta innehåller bland annat namnsatta kvarter, fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader med adressnummer, gator med namn och anläggningar och höjdinformation.

Vår baskarta inklusive registerkarta är i skala 1:400 ( i undantagsfall skala 1:1000).

PDF-kartan som du beställer hämtas direkt från våra databaser vilket innebär att vi alltid levererar den mest aktuella data vi har.

Information

Vid problem med användning av den här tjänsten, kontakta stadsbyggnadskontoret.