Flygbilderna tas varje år under våren före lövsprickningen från cirka 1 850 meters flyghöjd med en geometrisk upplösning på 8 cm.

Bilderna har bearbetats så att de är skalriktiga och har satts samman till en bildmosaik. En sådan bildmosaik kallas för ortofoto.

Information

Har du frågor eller problem med användningen är du välkommen att kontakta oss.

Kartor och geodata:
geodataservice@stockholm.se

Stompunkter:
stompunkter.sbk@stockholm.se