Här kan du köpa stompunktsuppgifter och kartutdrag i PDF-format.

Kartor & Geodata

Beställ PDF-underlag för projektering och situationsplan vid bygglovsansökan. Du kan även köpa senaste årets ortofoto.

Köp stompunkter

Här kan du köpa information om stadsbyggnadskontorets stompunkter i form av koordinatuppgifter och stompunktsbeskrivningar.

Information

Har du frågor eller problem med användningen är du välkommen att kontakta oss.

Kartor och geodata:
geodataservice@stockholm.se

Stompunkter:
stompunkter.sbk@stockholm.se

Frågor och svar