Här kan du köpa stompunktsuppgifter och kartutdrag i PDF-format.

Kartor & Geodata

Beställ PDF-underlag för projektering och situationsplan vid bygglovsansökan. Du kan även köpa senaste årets ortofoto.

Stompunkter

Här kan du köpa information om stadsbyggnadskontorets stompunkter i form av koordinatuppgifter och stompunktsbeskrivningar.

Information

Vid problem med användning av den här tjänsten, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Frågor och svar