Undernäring

Vid stigande ålder eller sjukdom ökar risken för undernäring. För att uppmärksamma nutritionsrelaterade problem i tid är det viktigt att kontrollera vikten regelbundet, samt uppmärksamma förändringar i matintaget.