Diarré

Diarré innebär ett ökat antal avföringar per dygn (fler än 3 avföringar) och att avföringen har lös konsistens. Ofta går besvären över inom några dagar, men om diarrén fortsätter ska läkare kontaktas. Diarréer kan ge en rädsla för att äta.