Ensamhet

Ofrivillig ensamhet och social isolering innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar också för psykiska problem. Ibland kan man behöva professionell hjälp för att lösa situationen.

För äldre i ordinärt boende kan man få sällskap vid måltiden via kommunen som ett biståndsbeslut. Om personen har en demenssjukdom kan han/hon delta i en dagverksamhet för social stimulans (biståndsbeslut behövs). Det finns även kommunala öppna mötesplatser för äldre dit alla är välkomna, samt olika pensionärsorganisationer som bland annat anordnar utflykter, gemensamma luncher med mera. Kontakta gärna din kommun för att få mer information.