Kontakt med dietist

Dietist är en skyddad yrkestitel och en legitimation från Socialstyrelsen behövs för att få arbeta som dietist.

Vad en dietist kan bidra med

  • Utredning och behandling av individuella nutritionsproblem
  • Verksamhetsutvecklingsarbeten
  • Kunskap när det gäller att etablera, utveckla och bibehålla goda nutritionsrutiner
  • Utbildning av olika grupper i befolkningen, till exempel genom föreläsningar

Kontakt med dietist

Du kan själv remittera dig till en dietist i primärvården. Närmsta dietist kan du hitta via Vårdguiden (1177).