Inledning

Nollvision undernäring är en e-tjänst för att förenkla arbetet för medarbetare och anhöriga inom vården och omsorgen av äldre.

Genom att digitalisera information flyttas den ut till ögonblicket där och när den behövs - hemma hos den äldre. E-tjänsten är fylld av tips, recept och bilder som ska fungera som ett tillgängligt stöd för att förebygga undernäring hos äldre personer.

Nollvision undernäring har utvecklats av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel tillsammans med avdelningen för Digital utveckling, dietistnätverket i Stockholms stad, Äldreförvaltningen, Äldrecentrum och Demenscentrum.

Vid frågor eller synpunkter på vår webbplats, kontakta oss.

Alla receptbilder är tagna av fotograf Kenneth Hellman.