Beräkna BMI

För att avgöra om en person väger för lite används ett kroppsmasseindex som förkortas BMI (Body Mass Index). BMI är förhållandet mellan vikten och längden.

I Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd "Att förebygga och behandla undernäring" rekomenderas personer över 70 år ett högre BMI än yngre. Den person som är äldre än 70 år och som har ett BMI under 22 (undervikt) kan vara undernärd. Undervikt utan ofrivillig viktförlust behöver dock inte vara en riskfaktor. Tag kontakt med primärvården för mer information eller stöd.

Fält markerade med * är obligatoriska