Förebygg undernäring

God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Mat och måltider är ett viktigt redskap.