Måltidsfördelning

En regelbunden fördelning av måltiderna kan vara en förutsättning för att man ska kunna tillgodogose sitt energi- och näringsbehov. Det kan innebära fem-sex måltider per dag.

Vanligtvis bidrar två huvudmål (lagade måltider) med knappt hälften av energi- och näringsbehovet per dag. Mellanmålen har därför minst lika stor betydelse som huvudmålen.
För dig som får matlådor levererade av hemtjänsten är en matlåda beräknad till att motsvara ca 25 % av dagbehovet. Det är därför inte lämpligt att dela upp matlådan på flera måltider.

Rekommenderad måltidsfördelning vid nedsatt aptit: