Tips på nattmål

Nattfastan är antalet timmar mellan dygnets sista och nästa dygns första måltid. Vid risk för undernäring kan det vara viktigt att äta ett nattmål för att nattfastan inte ska bli för lång. Nattfastan bör vara max 11 timmar. Efter nattmålet räcker det med att dricka vatten/skölja munnen för god munvård.

Här kommer några recept på nattmål. Alla recept är beräknade till 1 portion om inte annat framgår.

Tips! Många av nattmålen går även att servera till mellanmål.

Recept