Konsistensanpassad mat

Tugg- och sväljsvårigheter är vanligt förekommande. Vid tugg-och sväljsvårigheter kan mat och dryck behöva konsistensanpassas för att man ska kunna svälja på ett säkert sätt.

Behovet av anpassad kost kan vara permanent eller övergående, till exempel efter en stroke. Ordination av konsistensanpassad mat görs av logoped. Det krävs läkarremiss till logoped oavsett om man bor i eget boende, gruppboende, servicehus eller vård- och omsorgsboende. Dietister ger kostråd utifrån den konsistens som ordinerats.

Konsistensanpassade portionsrätter och frysta timbaler går att köpa för privatpersoner via vissa matvarubutiker eller restauranggrossister (beställningsvara).

Tecken på tugg- och sväljsvårigheter:

  • Personen hostar/harklar/nyser vid måltid
  • Personen har gurglig röst
  • Personen tuggar väldigt länge
  • Maten samlas i munnen eller ramlar ut
  • Måltiderna tar lång tid
  • Viktnedgång
  • Personen får ofta lunginflammation eller andra besvär från luftrören
  • Personen upplever att det är svårt att svälja

Konsistensguiden

För att lättare kunna hitta rätt konsistens för olika behov, rekommenderar Socialstyrelsen Konsistensguidens stege.

Hel, eventuellt delad kost

Grov paté-kost

Timbalkost

Gelékost

Tunn- eller tjockflytande kost