Behålla sina funktioner "se det friska"

Det är viktigt att se det friska i varje människa och skapa möjlighet till en meningsfull tillvaro.
  • Tillsammans skapar vi motivation och delaktighet så personen kan använda sina egna resurser som till exempel att vara delaktig vid måltiden.
  • Det är bra om anhörig eller personal kan motivera och handleda personen, så de kan klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt. Exempelvis kanske personen kan äta själv om vi hjälper till att dela maten.
  • Vi hittar lösningar och möjligheter för personens behov.
  • Ett salutogent förhållningsätt är att se det friska och förstärka det.
Granskare: dietister i Stockholms stad, Enskede Årsta Vantörs Stadsdelsförvaltning.