Livsmedelshygien

Sköra äldre har en ökad risk för att drabbas av infektioner. Att tänka på basala hygienrutiner och livsmedelshantering kan minska risken för infektioner som kan leda till allvarliga konsekvenser.

Det är alltid viktigt med god handhygien och att hantera maten rätt vid beredning och tillagning. Det är extra viktigt för sköra äldre som anses vara en sårbar och extra känslig grupp. Matförgiftningar drabbar många personer varje år. En matförgiftning beror på att man ätit mat som innehåller bakterier, parasiter, virus eller toxiner. Mat som inte hanteras rätt är en grogrund för mikroorganismer.