Sittställning

Sittställning är mycket viktigt för att man skall kunna äta och dricka. Om personen inte sitter bra kan det göra att man inte orkar äta och dricka.

Tips för en god sittställning

  • Om det går, sitt på en vanlig stol
  • Sitt med kroppen så upprätt som möjligt. Fäll upp ryggstödet på rullstolar
  • Sitt gärna med rumpan längst bak mot ryggstödet, rakt positionerad i bäckenet
  • Fötterna ska vara på golvet eller på fotstödet på en rullstol
  • Sitt nära bordet
  • Att ha armarna på bordet ger lite extra stöd
  • Sitta lite lätt framåtlutad för att underlätta sväljandet

Kontakta gärna en arbetsterapeut eller fysioterapeut om du vill veta mer.