Kost vid diabetes

Det är generellt bra att hitta en sund vardagskost, som vid behov även leder till viktnedgång.

Det finns stöd för att flera enskilda livsmedel och koster kan vara bra vid diabetes typ 2. Små mängder vanligt socker kan oftast ingå i kosten även för en person med diabetes. Det är framförallt viktigast att undvika socker i drycker. Texten är granskad av: dietister i Stockholms stad, Enskede Årsta Vantörs Stadsdelsförvaltning.

För individuella råd bör alltid en dietist kontaktas.