Protein

Protein bygger upp och reparerar celler och muskler. Protein är även viktigt för andra funktioner, som immunförsvar och enzymbildning.