Vitaminer och mineraler

Det finns 13 vitaminer som är livsnödvändiga för människan. A, D, E och K är fettlösliga medan vitaminerna B och vitamin C är vattenlösliga. De rekommendationerna som finns för vitaminer och mineraler skiljer sig inte så mycket åt för äldre och yngre. Vid lågt energiintag (under 1900 kcal per dag) ökar risken för låga intag av flera näringsämnen.