Välkommen att lämna in din ansökan. E-tjänsten stänger alltid kl 15.00 på sista ansökningsdag.

Förbered din ansökan!

 1. Generella villkor
  Innan du börjar fylla i din ansökan behöver du läsa stödens generella villkor. Generella villkor och krav. Där beskrivs de villkor och krav som ställs på dig som söker stöd och vilka bilagor som just din organisation ska bifoga. De generella villkoren gäller oavsett hur mycket stöd du söker.

 2. Obligatoriska bilagor
  Se till så att du har all information som du behöver tillgänglig. Obligatoriska bilagor som beskrivs i generella villkor ska bifogas som digitala handlingar. Varje bifogad handling får ha en maxstorlek på 10 MB. Tillåtna format är Word, Excel, PDF och JPG-bilder.

 3. Särskilda villkor
  Läs även de särskilda villkor som gäller för stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang. Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang, särskilda villkor. Där hittar du vägledning och uppgifter om vilka som kan söka just det här stödet.

 4. Underlag om arbetsmiljöarbete mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier
  Om du söker mer än 400 000 kronor måste du bifoga en särskild blankett. Blanketten laddar du ner på Stockholms stads webbplats. Generella villkor och krav. Blanketten fyller du i och skriver ut. Styrelsens ordförande samt verksamhetsledare ska skriva under. Skanna in blanketten och ladda upp den som bilaga till dina digitala handlingar.