Se omgivande fastigheter

Här kan du se vilka borrhål som finns runt din fastighet. Du kan även mäta avstånd mellan borrhål. Du kan ta kartan till hjälp när du planerar dina borrhålsplaceringar. Även du som söker på pappersblankett kan få mycket hjälp av kartan för att hitta en lämplig plats att borra på.

En del större, äldre anläggningar har vi markerat med symbolen för stor värmepumpsanläggning istället för att lägga in samtliga borrhål i vårt kartsystem. Vanligtvis ligger symbolen mitt på fastigheten och i e-tjänsten ser den ut som ett vanligt borrhål. Så om det bara visas ett borrhål på din grannes fastighet trots att den till exempel är ett flerbostadshus, rekommenderar vi att du kontrollerar den situationsplan som tillhör tillståndet för att se hur din granne har borrat. I stadsarkivets e-tjänst kan du se alla beslut med tillhörande situationsplaner.