Stöd till föräldrar

Stockholm stad erbjuder föräldrar olika typer av stöd i ditt föräldraskap. Ett stöd är att delta i en föräldragrupp, där föräldrar träffas och pratar om sitt föräldraskap.

Föräldraskapsstödsprogrammen som finns för dig är:

  • ABC föräldraträffar – för dig som har barn mellan 0-18 år.
  • Komet föräldraträffar – för dig som har barn mellan 3-18 år och som upplever att det är mycket bråk och konflikter hemma.
  • Föräldraskap i Sverige – för dig som har barn mellan 0-18 år, är född i ett annat land, och vill veta mer om att vara förälder i Sverige.

Alla föräldraträffar är kostnadsfria och sker i din stadsdel.

ABC föräldraträffar – för alla föräldrar

ABC föräldraträffar vänder sig till alla föräldrar som har barn mellan 0-18 år. Föräldraträffarna finns i tre versioner:

ABC föräldraträffar syftar till att stärka relationen mellan förälder och barn. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention. Under fyra gruppträffar får ni diskutera och dela erfarenheter med varandra och ta del av kunskap om barn och ungdomars utveckling. Träffarna leds av två utbildade gruppledare.

Komet – vid bråk och konflikter i familjen

Komet föräldraträffar vänder sig till dig som har barn mellan 3-18 år och som upplever mycket bråk och konflikter med ditt barn. Föräldraträffarna finns i två versioner:

Syftet med föräldraträffarna är att hjälpa dig som förälder att hitta bättre sätt att kommunicera med ditt barn och att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Under föräldraträffarna får ni också dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. I versionen för åldrarna 3-11 träffas ni i grupp vid 10 tillfällen och vid en individuell träff. I versionen för åldrarna 12-18 träffas ni vid 9 tillfällen i grupp. Träffarna är 2.5 timme och leds av två utbildade gruppledare.

Föräldraskap i Sverige – om föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är fem föräldraträffar för dig som har barn mellan 0-18 år, är född i ett annat land, och vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Föräldraskap i Sverige tar upp viktiga teman som rör barn och familjeliv i Sverige. Under gruppträffarna möter du andra utrikesfödda föräldrar och ni får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Träffarna är 2,5 timme leds av två utbildade gruppledare.