Tillgänglighet för webbplatsen

https://etjanst.stockholm.se/Foraldraskapsstod/
Stockholms stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen https://etjanst.stockholm.se/Foraldraskapsstod/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

För närvarande så är vi medvetna om att webbplatsen inte uppfyller lagen om tillgänglighet, ett utredningsarbete pågår och vi avser att innan den 1 januari 2021 ha åtgärdat alla brister.
Vi kommer inom kort att påbörja arbetet med att uppdatera våra webbsidor och e-tjänster, redogörelsen kommer att uppdateras med status för hur arbetet fortskrider.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på
foraldraskapsstod@stockholm.se

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns på foraldraskapsstod@stockholm.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Slutlig bedömning av alla kända och upptäckta tillgänglighetsbrist i pågående utredning kommer att redovisas i denna tillgänglighetsredogörelse. Brister och problemen planeras vara åtgärdade senast 2021-01-01

Så har vi testat webbplatsen

En rättning av webbplatsen har gjorts utifrån WCAG 2.1 i stadens plattform, en fortsatt granskning har påbörjats av extern leverantör för att ta fram bristerna i övriga funktioner av webbplatsen och e-tjänst. En handlingsplan för att åtgärda upptäckta brister kommer därefter att upprättas.

En genomgripande bedömning startad 2020-09-12

Webbplatsen publicerades den 2012-09-21

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-30