För att använda våra e-tjänster behöver du e-legitimation. Logga in och följ de olika stegen.

I våra e-tjänster kan du:

  • ansöka om lov eller göra en anmälan
  • ansöka om förhandsbesked

  • titta på ditt pågående ärende
  • komplettera ditt pågående ärende

_Du som är granne och har fått ett meddelande från oss där det står ”Grannehörande i samband med bygglovsansökan” kan:

  • lämna ditt svar vid grannehörande

Observera att du inte kan lämna svar i andra ärenden än de som vi har meddelat dig om.