GENOMFÖRS DIGITALT
Smärta vid intellektuell funktionsnedsättning

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Inom LSS-verksamhet är det inte självklart att alla kan uttrycka sin smärta, bland annat på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Något som ställer stora krav på omgivningen att kunna tyda signaler och symtom för att kunna erbjuda adekvat behandling, samt att kunna utvärdera, känna igen och se eventuella biverkningar.

Under denna dag får du ökad kunskap om smärta samt verktyg för att tolka och utvärdera smärtan, vilka hjälpmedel som finns samt praktisk hantering av smärta att jobba vidare med på hemmaplan.

Innehåll

 • Definition av smärta
 • Smärtskattning/smärtanalys
 • Smärttyper
 • Vikten om dokumentation
 • Akut och långvarig smärta
 • Ökad beröringskänslighet – Central sensitisering
 • Kommunikation/smärtbeteende
 • Symtom/bemötande/behandling
 • Oro/ångest/psykisk ohälsa
 • Farmakologisk behandling, biverkningar och fallgropar
 • Komplementära behandlingar inklusive fysisk aktivitet
 • Fallbeskrivningar

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet, medarbetare och chefer från de kommunala hälso- och sjukvårdsteamen

Föreläsare

Ulrika Thorsson, Leg. specialistsjuksköterska inklusive smärtsköterska. Ulrika har 25 års klinisk erfarenhet utav svårigheter som uppkommer till följd av smärta och hur smärta påverkar livet för den drabbade. En flitigt anlitad föreläsare.

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.

Tillbaka till kalendarium