GENOMFÖRS DIGITALT
Trygg när döden närmar sig

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.
 • Vad är palliativ vård och förhållningssätt, och hur funkar det i praktiken?
 • Vilka är de palliativa hörnstenarna och hur kan vi jobba med dem med personer som omfattas av LSS?
 • Hur kan vi prata om döden? Och hur möter vi närståendes frågor?
 • Hur ser vi att livets slut närmar sig? Och vad är viktigt då?

Det här är några av frågorna vi tar upp under denna utbildningsdag. Vi kommer också undersöka vad du som personal behöver för att kunna hjälpa och stötta den enskilde och de som står nära.

Under utbildningsdagen jobbar vi tillsammans – men från olika platser. Vi träffas på Skype flera gånger under dagen. Däremellan jobbar du tillsammans med dina kollegor på hemmaplan med grupparbeten och reflektionsfrågor. Vi följer upp era erfarenheter och frågor via Skype.

OBS! En förutsättning för deltagande är att ni anmäler flera personer från samma arbetsplats och om möjligt delar skärm tillsammans. Detta för att möjliggöra lärande och arbeta vidare på hemmaplan runt palliativa förhållningssättet.

Målgrupp

Medarbetare, chefer från boendesidan och medarbetare från HSL-teamen inom LSS.

Föreläsare

Ingeli Simmross och Kerstin Witalis, sjuksköterskor och vårdutvecklingsledare, Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Övrig information

 • I anmälan finns möjlighet att lyfta frågor/ämnen ni vill ta upp under dagen.
 • En förutsättning för deltagande är att ni anmäler flera personer från samma arbetsplats och om möjligt delar skärm tillsammans. Detta för att möjliggöra lärande och arbeta vidare på hemmaplan runt palliativa förhållningssättet.
 • Vi kommer prioritera arbetsplatser där flera personer är anmälda ifrån. Vi ser gärna att chefer anmäler sig också.
 • En anmälan per person måste ändå göras. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.Utbildningen ger i samarbete med Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.

Tillbaka till kalendarium