1. Innan du placerar dina borrhål måste du ta reda på var ledningar och servitut finns i marken, så att de inte utgör något hinder för dina planerade borrhål. Information om ledningarna får du via ledningskollen.se och Samlingskartan-schakt. Under vissa förhållanden måste du bifoga Samlingskartan-schakt (som du köper från trafikkontoret) till din ansökan. För mer information om servitut se: Ansökan om tillstånd för värmepumpar.
  2. Kontrollera att säkerhetsavstånd hålls till Stockholm Exergis eventuella fjärrvärme- och fjärrkylaledningar. Information om detta finns på ledningskollen.se och på Samlingskartan-schakt.
  3. Tänk på att när du placerar ditt/dina borrhål så bör det vara minst 20 meter till grannars energibrunnar enligt Normbrunn -16. Avståndet från ingångshålet ska vara minst 4 meter till grannes husfasad. Under ”Hur har grannarna borrat” i toppmenyn kan du se dina grannars borrhål för att hitta bäst placering för dina egna borrhål.
  4. Ta reda på vilken installatör och borrare du tänker anlita.
  5. Ta reda på borrarens certifieringsnummer. Personcertifikatet måste vara giltigt.
  6. Ta reda på anläggningens tekniska uppgifter. Informationen hittar du i värmepumpens produktblad eller fråga installatören.

På nästa sida ”Ansökan” måste du först välja du om du ska ansöka om ett nytt värmepumpstillstånd eller om du ska göra en ändring i ditt befintliga tillstånd.